مرا فريب بده

                                     سلام به همه

                          دوباره ميخوام براتون شعر بخونم

البته زياد جديد نيست ولی شايد اگه نقد کنينش خوشحال بشم (البته شايد)

                                          بخونيد:

                              بيا شمايل حوا مرا فريب بده    

                        بدست خواهش من هم نويد سيب بده

                          من وتو مثل دو آيينه در مقابل هم         

                            مرا زعمق وجود خودم فريب بده

                      سکوت بستر مرگ من است ساکت باش!

                           بيا بهانه به اين حس نانجيب بده

                             تو از قبيله قابيل از تبار شغاد

                           مرا زننگ برادر کشی نصيب بده

                           مسيح قلب من انجيل تازه آورده

                          به اين بهانه به من وعده صليب بده

                          چقدر سوره ترديد ؟آيه های هبوط؟

                         سبد سبد به من ازآيه های سيب بده

/ 2 نظر / 12 بازدید
ثريا

فقط اومدم بگم به ادرسه زير سر بزن البت اگه وقت داشتی .

رسا

سکوت بستر مرگ من است:ساکت باش! : بیا مرا بکش راحتم کن.