خودی ها...

به روز کردن بهانه میخواهد...گاهی هم دل ِ خوش و آرامش و بیت های جدید...

شاید هم کمی درد...

درد هست...ولی به شعر نرسیده

اما پیشنهاد میکنم این شعر خوب را که مهدی سروده بخوانید...

و به وبسایت فاطمه شمس هم سر بزنید...خیلی دوست داشتم شعرهایش را...

 

 این جنازه که سنگ برگشته

سالها بعد ِ جنگ برگشته

هی پسر افتخار کن پدرت

دشنه رفته تفنگ برگشته

 

پدرم زار میزند هر شب :

" همه چی گردن ِ خودی ها بود

تکه تکه تن برادرمان

تکه تکه تن ِ خودی ها بود"

 

میهنم - مادری که جنگیدم

دست ِ دشمن به دامنش نرسد

سالها بعد ِ جنگ فهمیدم

مادر آبستن ِ خودی ها بود

/ 90 نظر / 18 بازدید
نمایش نظرات قبلی
zahra

عشق یعنی وزیدن باد در زیر بالهای تو عشق زمانی تو را آزار می دهد که بفهمی هرگز به واقعیت نخواهد پیوست عشق نگاهی گران به چشمان ما می بخشد عشق زیبا ترین احساس است نه برای پنهان کردن بلکه برای در میان گذاشتن با تو عشق بدون دوستی هیچ است عشق مانند یک کتاب باز شده است وقتی آن را باز کنید هرگز نمی خواهید که ببندید عشق هرگز نمی میرد

سینا

سلام خوشحال میشم تشریف بیارید و نقد و نظرتون رو بدید....[لبخند]

شینا

سولی مولییییییییییییییییییییییییییاه متن شعر خشنگی بود میلینکمت ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּּּּּ ּ ּ ּ ּ \____________________ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ \¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ֹֹ\ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ۞۞,ּּּ ּ ּ ּ\ تبادل لینک کنیم؟؟!! ִ \ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ۞ּ ּ ּּ۞۞ـּ ּ ּ ּ\__________________̲̲/_̲ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ\¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ּּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ\ ּ ـ۞۞ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ـ۞۞ּ ּ \ּ ּ ּ ۞۞ ּ ۞۞ـּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ـ۞۞ּּ ּ \ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ּ ּ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ֹֹֹֹ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\¯¯&

نیما ایمانی

درود بر حسین عزیزم با ترانه جدیدم به روزم و مشتاق حضور مهربان و نظر سازنده شما

...*(مهکامه)

تو ای لیلی شبهای دراز شاعری تنها!! اگر مجنون نبود !چگونه سوژه اول ستون عاشقانه های دنیا میشدی؟! خوشحال میشم به بلاگ منم سری بزنید

رسا

بسیار زیبا بود.

حسین عباسیان

سلام حسین جان.چطوری داداش؟مشتاقات دیدارات.به روزم.سر بزن