تو ماه بودی...

             اين غزل تقديم به همه شاعرايی که يه روزی بودند وامسال فقط جاشون خاليه

                                                         ...غرق ميشد...

                                            شايد شنا ميکرد شايد غرق ميشد

                                            ديوانه ای در برکه بايد غرق ميشد

                                            کافر به دين خويش فتوی چيست؟بايد

                                            پيغمبر بی دين مرتد  غرق میشد

                                            پيغمبر من بود آن شاعر که روزی

                                 بايد در اين شهر مقيد غرق ميشد

                                           ای کاش پيشاز فصل باران ميشکستی

                                            تا شهر زير سيل اين سد غرق ميشد

                                           ای کاش اعجازی می آوردی خدايا

                                           شايد يقين های مردد غرق ميشد

                                           تو ماه بودی عکس تو در آب افتاد

                                           ديوانه ای در برکه بايد غرق ميشد

/ 1 نظر / 11 بازدید
حاج عباس

شعر های جلبی داری انشا ءالله موفق وموفق تر باشی ای غريب بی نشون