یه غریب بی نشون ...

 

يلدائيه

                                   سلام به همه

                                        اينم يه يلداييه ديگه:

                       مامان بزرگ ميگه امشب بلن ترين شب ساله

                         همه کنار هم هستيم دايی وعمه وخاله

                         عزيز خانوم که بريده تموم هندونه ها رو 

                       ميگه بياين وببينين چه سرخه... لطف خدارو

                         آقا بزرگ ميگه از اون روزای سبز گذشته

                         چه قصه های قشنگی پری وديو وفرشته

                                             *****

                      ولی يه چن ساله يلدا چه سوت وکور وغريبه

                         شلوغی شب چله يه چيز گنگ وعجيبه

                          کسی برای کوچيکا دوباره قصه نداره

                      بارون نقل خانوم جون رو هيچ سری نميباره

                       آقا بزرگ وخانوم جون کنار ما ديگه نيستن

                   چه سبزه جای اونايی که اين شبا ديگه نيستن

 

                                                                                                                

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ۱۳۸۳/٩/۳٠ - حسین متولیان