یه غریب بی نشون ...

 

گناه آخر

تو

سلام

باهارت مبارک

امسال هم گذشت و قراره به یه سال جدید بگیم امسال و ٨٨ پارسال بشه برامون... روزای سختی توی راه بود و روزای سخت تری توی راهه اما تو که لبخند بزنی باکی نیست از هر سختی عزیز ...

 

گناهِ اولم عاشق شدن بود

بسوزون و عذابم کن دوباره

منو بشکن ، خرابم کن ، لهم کن

ولیکن انتخابم کن دوباره

 

ازم نگذر! نذار از عشق رد شم

چرا با دوری از تو خو بگیرم؟

عذابم کن که یادم باشه هستی

بذار این بار تو رویا بمیرم

 

چه رویایی از این بهتر که هستی؟

که از بی  مهریام دلگیر میشی

چه کابوسیه آزادی از این بند

تو رویای منی! تعبیر میشی

 

به دامِ توبه می افتم که شاید

تو از دستِ منِ عاصی رها شی

بهم نزدیک شو وقتی که دورم

گناهِ آخرم شاید تو باشی

 

گناه اولم عاشق شدن بود...

همین

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ۱۳۸۸/۱٢/٢٧ - حسین متولیان