یه غریب بی نشون ...

 

قله

بی چاره قله ها!

همیشه از ترس ارتفاع میمیرند...

بیچاره قله ها!

کمتر کسی ارتفاعشان را درک میکند...

بیچاره قله ها

که همیشه مجبورند قله باشند...

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ۱۳۸۸/٦/۱۱ - حسین متولیان