یه غریب بی نشون ...

 

سلام دوباره به شروعی تازه

                        سلام به همه رفقای خوبم...

    ممنونم که حالمو پرسيدين...بهم سر زدين...سراغمو گرفتين

                    فدای همه شما دوستای با محبتم

            هنوز بين دل صافتان صفا داريد

            برای اين دل دردآشنا که جاداريد؟

         منم که رانده شدم از بهشت چون ابليس

            از اين غريبه نترسيد تا خدا داريد

          در اين زمانه کسی دوستم ندارد حيف

           شما چطور؟ بگوييد!ها؟ شما داريد؟

           به معجزی دل من نرم ميشود اما...

         آهای حضرت موسای من عصا داريد؟

         نصيب من ز درختانتان نشد يک سيب

            شما که بابت هر سيب کدخدا داريد

             ولی دلم به هوای شما غزل گفته

          برای اين دل درد آشنا که جا داريد؟...

راستی يه برنامه هر روز از شبکه ۵ پخش ميشه به اسم خط مستقيم...

    يه برنامه هم به اسم يک روز تعطيل جمعه ها پخش ميشه که

             محمد سلوکی وجواد يحيوی نويسنه اونا هستن...

                             ببينين ونظرتونو بهم بگين...

                                    دوستتون دارم

                                        همين...

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ۱۳۸٤/٤/۱٧ - حسین متولیان