یه غریب بی نشون ...

 

حال همه ی ما خوب است

سلام

حال همه ی ما خوب است

ملالی نیست جز گم شدن گاه به گاه خیالی دور که مردم به آن شادمانی بی سبب میگویند

با این حال....

حال همه ما خوب است اما تو باور نکن...

عمو خسرو دلم چه زود برات تنگ شده...

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ۱۳۸٧/٤/۳٠ - حسین متولیان