یه غریب بی نشون ...

 

تقدیم به سقا(ع)

یاتو...

١-از چشم همین که با دو پا تیر کشید

یک سایه میان دشت شمشیر کشید

هر چند حسین گفت پشتم تا شد

کفر است ولی پشت خدا تیر کشید

...

٢-پیامبر گلایه ها را می شنود

حسین بر می شمارد:

اول: نامه ها

دوم: آب

سوم: خیمه ها

چهارم: ... بغض پیامبر می شکند

پسرم! انگشتت کو؟

...

٣-بیعت ها فرق میکند!

در کوفه دست میدهند

در کربلا... دست میدهند...

...

همین...!

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ۱۳۸٧/۱٠/٢٢ - حسین متولیان