یه غریب بی نشون ...

 

يلدا

    به نام او       

         به آفتاب سلامی دوباره خواهم کرد

                شاید ۵ سال پیش بود...

   اون روزا که توی فرهنگسرای دانشجو(شفق)

               جلسه ترانه برگزار میشد...

من/ نیلوفر لاریپور/ افشین سیاهپوش/ سعید اصلانی/ و...

 گفتیم واسه یلدا بنویسیم... این شعر مال همون شباس...

                (به این امید که یلدا های انتظار آفتابی بشه)

                   همه اون روزا میگفتن شبای یلدا بلنده

               با تو زود میگذره ساعت یا که اون حرفا چرنده؟

                از همون شبیکه رفتی عمریه چله نشینم

                کی میاد اون شب یلدا که بازم تو رو ببینم؟

                 تو که رفتی همه روزام مث شبهای بلنده

               اول یه فصل سردم که شباش به من میخنده

                     تا کجا ادامه داره شبای بلند دوری

             واسه من که شب گرفتم واسه تو که غرق نوری

                  قرار هر سال یلدا که هنوز یادت نرفته؟

                گر چه این چله بلنده توکه روز یادت نرفته؟

                *******

                تو مث شبای یلدا واسه من بلن ترینی!

               رفتنی بودی ورفتی تو همینی که همینی...

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ۱۳۸٥/٩/٢٩ - حسین متولیان