یه غریب بی نشون ...

 

ازم نخواه

به نام او!

ازم نخوا با تو بمونم

تو هیچی از من نمیدونی

اگه بگم راز دلم رو

تو هم کنارم نمیمونی!

...

همین

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ۱۳۸٥/٥/۱٤ - حسین متولیان