یه غریب بی نشون ...

 

می افتد...

بوی عیدی رو نوشتم...که هر شب نوروز مهمون چشاتون باشه ...از شبکه ۵ سیما

مجریش حسن جوهر چیه...و یه سریالم داره که یوسف تیموری داره بازه میکنه و خمسه و مرتضی احمدی عزیزو...برنامه خوبی شده...

بهار....داره میاد.... عین هر سال...عین هیچکدوم از سالای رفته...که ناصریا بود و بابک بیات و عمران صلاحی و یه عالمه روح خاکی ...

آره بهار بازم میاد و شاید یه بهار یکی اسم منو بنویسه...

چه فرق میکنه وقتی که اتفاق... از درخت نیفته؟...

حریر نور غریبش بر این رواق می افتد

اگر چه ماه شبی چند درمحاق می افتد

تو باید ی و یقینی نه اتفاقی و شاید

تون سرنوشت زمینی که اتفاق می افتد

بهار میرسد اما چه فرق میکند آیا؟

برای شاخه خشکی که در اجاق می افتد

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ۱۳۸٥/۱٢/٢٤ - حسین متولیان