یه غریب بی نشون ...

 

نفرينی خداوندی...

                               سلاااام

                    به همه شما نفس های من...

                       ببخشيد که دير کردم

                اين دوبيتی رو داشته باشد تا بعد:

                   به نفرينی خدا وندی دچارم

                   که از آغاز خلقت بيقرارم

                  وسر گردانترين پيغمبرم:ابر

                      نميدانم ببارم يا نبارم؟

راستی بدجور دلم گرفته...دلتنگم... دلم واسه خودم تنگ شده

                   شايد راست باشه که ميگن:

                       مرديکه سالهاست

                در انتظار آمدن مرد ديگريست

            گاهی دلش برای خودش تنگ ميشود...

                            همين...

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ۱۳۸٤/٥/۱۱ - حسین متولیان