یه غریب بی نشون ...

 

 

                         سلام دوستای خوبم!

          ميدونين!عزيزترين خواهر دنیا وکسی که خيلی برام مهمه و...

        ازم خواسته اين هفته رو فقط به درسام بچسبم وگفته:

             بايد بالاترين نمره ها رو تو دانشگاه بياری!

                      واسه همين فرصتم کمه...

                  راجع به شعر قبلی منم گفته بود:

       نه فريب بده نه فريب بخور حتی اگه از نوع مقدسش باشه

منم واسه همين شعر قبلی رو عوض کردم همونجوری که اون ميخواد...

                        بخونيد وبرام نظر بدين:

                     برو شمايل حوا مرا فريب نده

                    بدست خواهش آدم نويد سيب نده

                   من وتو مثل دو آيينه در مقابل هم

                   مرا زعمق وجود خودم فريب نده

               سکوت بستر مرگ من است و...خاموشی

                     بيا بهانه به اين حس نانجيب نده

                     تو از قبيله قابيل از تبارشغاد...

                   مرا زننگ برادر کشی نصيب نده

                    مسيح قلب من انجيل تازه آورده

                   به اين بهانه به من وعده صليب نده

                               *******

                   چقدر سوره ترديد...آيه های هبوط؟

                 که گفته است به من آيه های سيب نده؟...

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ۱۳۸۳/۱۱/۳ - حسین متولیان